متون عمومي
مسابقات كتابخواني

اسامي برندگان مسابقه اينترنتي 
گراميداشت حماسه سوم خرداد
فتح خرمشهر
برندگان مي توانند براي دريافت جايزه خود با امور فرهنگي اداره كل به شماره تلفن
0171-2234620 
تماس حاصل نمايند .
اسامي برندگان :

ا-ابراهيم پيله رام2-مليحه بگجاني 3-ندا مهدوي4-محبوبه طاري دشتي 5-محمدقوچي زاده6-مريم فدايي 7-سمانه خزين

فايلها
بصيرت 1.pdf 165.244 KB

نشاني: گرگان - خيابان پنجم آذر - آذر يكم - طبقه فوقاني كتابخانه ميرفندرسكي -اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان گلستان - تلفن:  ٢٢٢٢٤٥٣ - ٠١٧١دورنگار: 2222453 (0171)
« كليه حقوق مادي و معنوي براي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما