آموزش فنی
اهميت كتاب و هفته كتاب - فرج نيا
كتابخانه و كتابخواني ، ملاح (بندرتركمن )
جايگاه كتاب و فرهنگ مطالعه - رضا قوانلو
چراكتاب نمي خوانيم؟ - مرتضي جباري
چكيده و چكيده نويسي : وحيد صادقلو - (دلند)

شنبه 1 اسفند 1388 08:39:56

تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما